Home » , » Jenis Instrumen Alat Musik

Jenis Instrumen Alat Musik


Ø Idiofonadalah kelompok alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran/badan alatmusik itu sendiri. Alat musik ini biasanya dimainkan dengan cara dipukul danmempunyai alat bantu tersendiri. Contoh : gong, saron, dan gender (Jawa Tengah,Sunda , dan Bali), angklung, arumba, dan calung (Jawa Barat), kolintang(Sulawesi Utara), gambang (Jawa Tengah), cungklik (lombok), talempong(Sumatra), dan doli-doli (Nias)
Ø GONG

  
Pengenalan:Dibuat daripada perunggu berbentuk bulat, tepinyamelengkong ke bawah, berongga di dalam dan cembul di tengah-tengah bahagianpermukaannya.
Fungsi:Digunakan dalam kumpulan joget gamelan di Pahangdan Terengganu.
Cara Bermain:
Digantung dan dipalu dengan pemalu yang berbalut.
Ø  ENGKEROMONG
Pengenalan:Engkeromongistilah tempatan bagi alatan daripada keluarga gangsa knobed-gong atau gongberbusut. Ianya berbentuk seperti kendi dan diperbuat daripada tembaga. alatini dikatakan alat asli bagi masayarakat di rantau Asia Tenggara .
Fungsi:Engkeromong begitu terkenal dikalangan  suku kaum iban dan sering digunakan dalamensamble untuk mengiringi tarian ‘ngajat’. Dalam konteks persembahan ,
Cara Bermain:engkeromongini diaturkan diatas para dalam satu barisan yang mnegandungi lapan biji kesemuanyayang dilaras mengikut sistem skala yang spesifik. Ianya dipalu denganmenggunakan sepasang pemalu daripada kayu jenis lembut untuk menghasilkan ,polarithme yang dimainkan secara berulang-ulang dan bertangga iaitu in step wise ,menaik dan menurun.
 
Ø  Klentengan/Sluding; Kalimantan Timur,bahan dari Bambu,

 
Pengenalan:Adalah jenisalat musik yang menghasilkan bunyi-bunyian jika terjadi getaran pada badannya
CaraBermain: adalahdengan cara diantukkan. Alat musik ini dianggap sebagai alat musik tertua (adapada zaman prasejarah, yang dibuktikan dengan ditemukannya Nekara dan Moko).
Membranofonadalah kelompok alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran atauselaput kulit. Contoh : tifa (Maluku dan Irian), kendang (Jawa Tengah dan Bali),Panungtung (Sunda), marwas (Aceh), ketipung dan rebana (Jawa Tengah danBetawi).
Ø Gendang Jawa

 
Pengenalan: Gendang Jawa berbentuk bujur danpanjangnya berukuran tiga kaki dengan saiz kedua-dua permukaan yang berbeza.Kedua-dua permukaan ditutup dengan kulit lembu atau kulit kambing.
Fungsi: Digunakan untuk persembahan kudakepang.
Cara Bermain: Gendang Jawa di palu dengan kedua belahtangan.
Ø  Kompang
Pengenalan: Sejenis alat muzik paluan serumpundengan gendang. Ianya dimainkan bersama dalam beberapa alatan lain dalampersembahan tarian dan nyanyian.
Fungsi: Kompang dimainkan mengikut iramanyasendiri ketika mengarak pengantin, atau pembesar negara atau disatu majlisrasmi. Kompang juga masyur di kalangan masyarakat islam di Sabah dan dikalangansuku Bajau
 
Cara Bermain: Alat ini dimainkan dengan memukul dan mengetuk kulitdengan tangan atau jari.
Ø Rebana Besar

 
Pengenalan: Rebana mempunyai satu muka berbentukbulat. Belulang kerbau dipasang dan disirat dengan pasak-pasak kayu yangterdapat di kakinya. Ada tiga saiz.
Fungsi: Digunakan untuk mengiringi nyanyiankorus oleh penyanyi-penyanyi lelaki. Di Kelantan digunakan untuk Dikir RebanaBesar di Majlis Perkahwinan atau apa?apa keramaian.
Cara Bermain: Rebana digantung melintang dan dipaludengan tangan. Satu setnya mengandungi tiga buah.
Kordofonadalah kelompok alat musik yang sumber bunyinya berupa dawai, senar, atau taliyang bergetar. Biasanya alat musik ini mempunyai resonasi, memainkannya adayang dipetik, ada yang digesek, dan ada juga yang ditekan. Contoh : rebab (JawaTengah), tarawangsa dan kecapi (Jawa Barat), siter (Jawa Tengah), sasando(Timor), talindo (Sulawesi Selatan), rendo (Banten), keso-keso (Toraja), dansampek (Kalimantan).
Ø  KECAPI
 
Pengenalan: Kecapi Merupakanalat musik yang sumber suaranya adalah berasal dari dawai yang diregangkan danbergetar.
Cara Bermain: Alatmusik dawai/tali/senar yang cara memainkannya dengan dipetik menggunakan jaritangan atau alat yang disebut plectrum.
Ø  Tongkungon
Panjang tongkungon kira-kira dua kaki. Ianyadimainkan oleh kaum Dusun dan Kadazan di Tambunan, Penampang and Tuaran. Ianyadiperbuat daripada buluh yang besar.
Ø BIOLA
Dimana biola ini sumber bunyinya dari dawai yangdiregangkan dan bergetar,yang disebut juga kordofon

Ø  SAPE/SAPEH
Pengenalan: sejenis alat tali daripada keluarga lute yang berleher pendek dantalinya dipetik. Badannya diperbuat daripada jenis kayu lembut, lazimnya‘meranti’ yang agak memanjang iaitu  elongated telah ditebuk danberperanan sebagai ruang gema. Bentuknya kelihatan seolah-olah seperti sampandan sering di sebut sebagai the boat lute oleh para sarjana dari barat.
Fungsi: Sape cukup terkenal bagi suku kaum ‘kayan’ dan ‘kenyah’. Ianya dimainkanuntuk muzik hiburan serta mngiringi tarian seperti Datun Julud dan Ngajat,sejenis tarian pahlawan yang sering dikaitkan dengan gead hunting mengilutlagenda mereka  dan kini tidak lagi diamalkan.
Sape/Sapeh
Cara Bermain: Tali-tali dipetik dengan menggunakan ibu jari pemain dan penghasilkanmelodi hanya berlaku pada tali satu sahaja. Tali selebihnya berfungsi sebagai droneyang dimainkan dalam keadaan terbuka(in open string) pada derap terakhirbagi setiap keratin frasa lagu. Tali bagi alat sape telah dipasang merintangibadanya dengan sokongan oleh penugkat tali (brige) yang bersifat moveable untuktujuan penalaannya mengikut konteks lagu yang ingin dipersembahkan


Aerofonadalah kelompok alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran udara.Alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup atau dipompa. Contoh : Gong angin(Jawa Barat), tarompet (Jawa Barat), basi-basi (Sulawesi Selatan), foi mere(Flores), gogolio (Betawi), kledi (Kalimantan), dan nafiri (Maluku).
Ø Suling dan serunai.
 
Suara yang dihasilkanalat musik ini didapatkan dengan cara meniup, makanya kita sebutnya alat musiktiup. alat muzik yang berbunyi apabila ditiup dan bunyi dihasil melalui lubangudara. Contoh aerofon adalah seruling, rekoder, clarinet dan sebagainya.Antaranya adalah gambar-gambar aerofon.
   
Ada beberapa istilahyang kita kenal pada alat musik ini, yaitu Suling dan serunai.
Suling pun dikenaldengan beberapa nama yang berbeda tergantung dari daerah mana dia berasal, diPadang disebut dengan Saluang, di Lampung disebut dengan Seruling atau Sekhdam,Puput kayu yang terbuat dari bahan bambu, kayu dan gading digunakan di daerahJambi, dan sarone dari sumbawa Nusa Tenggara Barat yang terbuat dari bambu dandaun lontar.
Ø   Sompoton
Pengenalan: Sompoton ialah sejenis organ mulut ataupun mouth organ yangpopular di kalangan suku kaum Dusun dan Kadazan. Ianya dikatakan mempunyaikaitan rapat dengan ‘khene’ sejenis organ mulut yang terdapat di Laos.
Diperbuat daripada: Sompoton diperbuat daripadabeberapa batang ataupun pipa buluh kecil dari jenis ‘sumbiling’ yang dipotongmengikut ukuran yang diperlukan. Diperbuat dari labu air yang telahdikeringkan. Lapan batang buluh kecil disusun dalam dua lapisan dan dimasukkankebahagian buah labu tersebut dengan menebuk. Gam kelulut digunakan untukmelekatkan batang-batang buluh tersebut juga untuk menahan angin dari keluarmelalui celah-celah buluh apabila tiupan dilakukan. Salah satu daripada buluhini tidak berfungsi hanya untuk memperseimbangkan kedudukan bentuk alattersebut. Beberapa kepingan kecil plat buluh diletakkan pada dasar tiap-tiaptepian buluh untuk menghasilkan bunyi mengikut kod muzik yang telah ditentukan.

Cara Bermain: Pemain boleh meniup ataumenyedut mulut labu dengan menutup dan membuka tiga daripada empat buluhterpendek pada hujungnya dengan tiga kecil pada dasar buluh terpendek sertahadapan dan belakang paip yang lebih panjang dengan jari tangan kiri. Ianyaakan mengeluarkan nada yang bergetar dan menghasilkan satu bunyian harmoni yangmerdu. Kaedah penipuan juga menggunakan teknik ‘menghembus’ serta ‘menyedut’untuk menghasilkan bunyi menggunakan teknik penjarian yang teratur padalubang-lubang petik yang telah sedia ditebuk untuk menghasilkan pic suara yangberbeza-beza dan berharmoni. Sompoton juga menggunakan system ‘free reed’ yangtunggal sebagai bahan bunyinya seperti juga alat Engkururai di Sarawak.

Fungsi: Alat ini dimainkan oleh suku kaum Kadazan dusun di Sabah dalampersembahan nyanyian dan tarian. Sompotan boleh dimainkan secara hiburanpersendirian atau kumpulan untuk mengiringi tarian. Pada suatu ketika dahulu,sompoton dimainkan di majlis keagamaan namun kini penggunaan alat muzik inisudah diperluaskan di mana ia juga dimainkan di majlis perkahwinan dan jugakeramaian. Sompoton boleh dimainkan secara individu dan juga secara berkumpulanbersama-sama alat muzik moden dan alat muzik bambu yang lain seperti bungkaudan marakas.

Ø  Erofon Bebas

Pengenalan: Erofon bebasadalah suatu alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui lubang udara dengan carmeniupnya, penjenisan alat adalah berbeza dari erofon.
Diperbuat daripada: pelbagaibentuk yang berbeza dan diperbuat dari bahan yang bersifat sementara seperti daun-daunkayu, daun kelapa dan sebagainya. Penghasilan bunyi tidak mengikut kod muzikyang ditetapkan dan bukan untuk tujuan dipermainkan bersama alat muzik yanglain.
Ø  Erofon
Merupakan alat musikyang suaranya berasal dari udara. Yang cara bermainnya adalah ditiup danditekan.

Elektrofon Merupakan alat musik yang berasal dari aruslistrik.
Ø  Gitar Listrik merupakanalat musik ngetrend dimainkan anak band jaman sekarang.
Ø  Elektrofon Hangszerek Cover

Ø  ACEC, Atelier de: Super-Elektrofon[R-Player]

 KESIMPULAN
Dariuraian diatas tentang jenis-jenis instrumen alat musik terdiri dari Idiofon,Membranofon,Kordofon, Aerofon dan Elektrofon, saya pribadi dapatmenyimpulkan sebagai berikut :
1)       Idiofonadalah kelompok alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran/badan alatmusik itu sendiri. Alat musik ini biasanya dimainkan dengan cara dipukul danmempunyai alat bantu tersendiri. Contoh : gong, saron, dan gender (Jawa Tengah,Sunda , dan Bali), angklung, arumba, dan calung (Jawa Barat), kolintang(Sulawesi Utara), gambang (Jawa Tengah), cungklik (lombok), talempong(Sumatra), dan doli-doli (Nias)
2)       Membranofonadalah kelompok alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran atauselaput kulit. Contoh : tifa (Maluku dan Irian), kendang (Jawa Tengah danBali), Panungtung (Sunda), marwas (Aceh), ketipung dan rebana (Jawa Tengah danBetawi).
3)       Kordofonadalah kelompok alat musik yang sumber bunyinya berupa dawai, senar, atau taliyang bergetar. Biasanya alat musik ini mempunyai resonasi, memainkannya adayang dipetik, ada yang digesek, dan ada juga yang ditekan. Contoh : rebab (JawaTengah), tarawangsa dan kecapi (Jawa Barat), siter (Jawa Tengah), sasando(Timor), talindo (Sulawesi Selatan), rendo (Banten), keso-keso (Toraja), dansampek (Kalimantan).
4)       Aerofonadalah kelompok alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran udara.Alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup atau dipompa. Contoh : Gong angin(Jawa Barat), tarompet (Jawa Barat), basi-basi (Sulawesi Selatan), foi mere(Flores), gogolio (Betawi), kledi (Kalimantan), dan nafiri (Maluku).
5)       Elektrofon Merupakan alat musik yangberasal dari arus listrik.

SUMBER : http://khamriadhye.blogspot.com/
Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar

Resource

TABLE OF CONTENTS 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. C4T4T4N 4N4K B4NGS4 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Modified by CaraGampang.Com
Proudly powered by Blogger